PROSPERITA PALACE

V době výstavby velkých bankovních domů ve 20. letech 20. století, přišel tento trend také do Ostravy. Mezi prvními byla Česká banka Union, která v Moravské Ostravě odkoupila od Dr. Karla Krause jeho obytnou vilu na Nádražní třídě za účelem přeměny v bankovní dům. Projektem adaptace a přestavby vily na bankovní dům byl pověřen v roce 1921 uherskobrodský rodák Ernst Korner.

Korner přizpůsobil vnitřní dispozici obytného domu nové funkci a především v duchu okázalého neoklasicismu, který se tehdy uplatňoval ve středním Německu, vystupňoval jeho výraz sloupovým portikem s figurální sochařskou výzdobou od Augustina Handzela*. Výraznými ozdobnými prvky jsou kamenné vázy a alegorie Rodiny, Obchodu, Hojnosti a Hornictví.

Přestavba vily Dr. Krause na bankovní palác dala podnět přeměně celé Nádražní ulice v representativní velkoměstskou třídu, která Moravské Ostravě chyběla.

Nynějším vlastníkem budovy je PROSPERITA holding, a.s., který drží rozhodující majetkové účasti například ve společnostech PROSPERiTA investiční společnost, a.s., České vinařské závody,a.s., ALMET,a.s., ENERGOAQUA,a.s., KDYNIUM,a.s., MATE,a.s., VINIUM, a.s. a v dalších více než třech desítkách firem.

*Augustin Handzel

Augustin Handzel studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Drahoňovského. Pak pracoval ve Vídni u firmy Goldscheider jako modelér pro výrobu majolikové plastiky. Když se v roce 1913 vrátil zpátky do Ostravy, otevřel si vlastní štukatérský závod, který však záhy zkrachoval. Od té doby byl svobodným umělcem.

V první polovině 20. století bylo Handzelovo sochařské dílo inspirováno Ottou Gutfreudem. Z tohoto období pocházejí sochy na průčelí bývalé Union banky v Ostravě a plastiky na Slezskoostravském hřbitově, které byly původně umístěné před ostravským krematoriem. Kromě kubizujícího směru bylo Handzelovi velice blízké i civilní sochařství Jana Štursy. Dokladem toho je například plastika „Dívka s cigaretou“ a sochy na atice paláce Elektra v Ostravě. Během 30. let se Handzelovy práce vzdávají kubizující hmoty a mnohem více jsou ovlivněny volnější traktací objemů jako například u Vincence Makovského. V tomto duchu se vyvíjela sochařova tvorba i po druhé světové válce.

Handzelovo dílo je zastoupeno ve sbírkách Galerie výtvarného umění v O stravě, Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Olomouci a ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě.