I. Vstupní poplatky

Hodnota investice v Kč Vstupní poplatek v %
1.000,- až 9.999,-3 % z investované částky
od 10.000,-0 % z investované částky

II. Výstupní poplatky

Výše výstupního poplatku je stanovena v různých procentních sazbách až do maximální výše výstupního poplatku v závislosti na době trvání investice, a to takto:

a) 3 % v případě, že od vydání podílového listu do dne rozhodného pro odkoupení podílového listu neuplynul více než 1 rok,

b) 2 % v případě, že od vydání podílového listu do dne rozhodného pro odkoupení podílového listu uplynul více než 1 rok, ale neuplynuly více než 2 roky,

c) 1 % v případě, že od vydání podílového listu do dne rozhodného pro odkoupení podílového listu uplynuly více než 2 roky, ale neuplynuly více než 3 roky,

d) 0,5 % v případě, že od vydání podílového listu do dne rozhodného pro odkoupení podílového listu uplynuly více než 3 roky, ale neuplynulo více než 5 let,

e) v případě, že od vydání podílového listu do dne rozhodného pro odkoupení podílového listu uplynulo více než 5 let, Společnost výstupní poplatek neúčtuje.

f) v případě odprodeje podílových listů zakoupených před 1. červencem 2012, Společnost výstupní poplatek neúčtuje.

U investic převyšující částku 1.000.000,- Kč se výstupní poplatek neúčtuje v případě, že ode dne vydání podílového listu do rozhodného dne pro jeho odkoupení uplynul více, než jeden rok.

U investic převyšující částku 1.500.000,- Kč se výše výstupního poplatku stanoví individuálně bez ohledu na dobu trvání investice.

Pozn. Při více nákupech a prodejích klienta se pro určení výše výstupního poplatku používá metoda FIFO (z majetku klienta se odprodávají podílové listy dle pořadí v jakém byly nakoupeny - od nejstaršího nákupu k nejnovějšímu)

Tento ceník byl schválen usnesením představenstva společnosti s firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s., přijatým dne 27. května 2015 v souladu se Statutem PROSPERITA investiční společnost, a.s. – otevřený podílový fond globální.

Ceník vstupních a výstupních poplatků PROSPERiTA – OPF globální 0.20 Mb