AKTUÁLNÍ KURZ:

OPF Globální
ke dni 17. 11. 2017
Aktiva fondu: 1770 mil. Kč
Aktuální kurz fondu: 2.3207 Kč
 
Výkon od vzniku: +152.47 %
Výkon od počátku roku: +30.63 %
Výkon za 6 měsíců: +14.36 %
Výkon za 12 měsíců: +29.55 %
Vyplňte tento formulář:
Novinky Výkonnost OPF

Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena návratnost původně investované částky.


CENÍK vstupních a výstupních poplatků

Ceník vstupních a výstupních poplatků PROSPERiTA – OPF globální

I. Vstupní poplatky

Hodnota investice v Kč Vstupní poplatek v %
1.000,- až 9.999,-3 % z investované částky
od 10.000,--0 % z investované částky

OD 1. ČERVENCE 2015 DO ODVOLÁNÍ JSOU VSTUPNÍ POPLATKY 0%

II. Výstupní poplatky

Výše výstupního poplatku je stanovena v různých procentních sazbách až do maximální výše výstupního poplatku v závislosti na době trvání investice, a to takto:

a) 3 % v případě, že od vydání podílového listu do dne rozhodného pro odkoupení podílového listu neuplynul více než 1 rok,

b) 2 % v případě, že od vydání podílového listu do dne rozhodného pro odkoupení podílového listu uplynul více než 1 rok, ale neuplynuly více než 2 roky,

c) 1 % v případě, že od vydání podílového listu do dne rozhodného pro odkoupení podílového listu uplynuly více než 2 roky, ale neuplynuly více než 3 roky,

d) 0,5 % v případě, že od vydání podílového listu do dne rozhodného pro odkoupení podílového listu uplynuly více než 3 roky, ale neuplynulo více než 5 let,

e) v případě, že od vydání podílového listu do dne rozhodného pro odkoupení podílového listu uplynulo více než 5 let, Společnost výstupní poplatek neúčtuje.

f) v případě odprodeje podílových listů zakoupených před 1. červencem 2012, Společnost výstupní poplatek neúčtuje.

U investic převyšující částku 1.000.000,- Kč se výstupní poplatek neúčtuje v případě, že ode dne vydání podílového listu do rozhodného dne pro jeho odkoupení uplynul více, než jeden rok.

U investic převyšující částku 1.500.000,- Kč se výše výstupního poplatku stanoví individuálně bez ohledu na dobu trvání investice.

Pozn. Při více nákupech a prodejích klienta se pro určení výše výstupního poplatku používá metoda FIFO (z majetku klienta se odprodávají podílové listy dle pořadí v jakém byly nakoupeny - od nejstaršího nákupu k nejnovějšímu)

OD 1. ČERVENCE 2015 DO ODVOLÁNÍ JSOU VÝSTUPNÍ POPLATKY 0%

Tento ceník byl schválen usnesením představenstva společnosti s firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s., přijatým dne 27. května 2015 v souladu se Statutem PROSPERITA investiční společnost, a.s. – otevřený podílový fond globální.

Ceník vstupních a výstupních poplatků PROSPERiTA – OPF globální (PDF / 0.20 Mb)