Obchodní jméno společnosti:

PROSPERITA investiční společnost, a.s.

Sídlo: Nádražní 213/10
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Identifikační číslo:

268 57 791

DIČ:

CZ268 57 791

Bankovní spojení: ČSOB císlo úctu: 9180503 / 0300
Datum vzniku společnosti:

30.3.2005

Zapsána do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrave, oddíl B, vl. 2879.
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání: Činnost dle ust. § 14 odst. 1 písmeno a) zákona o kolektivním investování vykonávaná na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry c.j. 41/N/65/2005/4 ze dne 17. Června 2005
Základní jmění:

6 000 000,- Kč

Akcionáři spolecnosti:
PROSPERITA holding, a.s., IC: 258 20 192,
sídlo: Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Podíl na hlasovacích právech: 100 %

Výpis obchodní rejstřík