AKTUÁLNÍ KURZ:

OPF Globální
ke dni 13. 10. 2017
Aktiva fondu: 1637 mil. Kč
Aktuální kurz fondu: 2.1673 Kč
 
Výkon od vzniku: +135.781 %
Výkon od počátku roku: +22 %
Výkon za 6 měsíců: +11.08 %
Výkon za 12 měsíců: +20.86 %
Vyplňte tento formulář:
Novinky Výkonnost OPF

Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena návratnost původně investované částky.


Poslání, cíle a investiční strategie OPF globální

Poslání fondu

„Nevyhledáváme krátkodobé zisky, ale dlouhodobě investujeme do perspektivních, podhodnocených, kapitálově silných titulů se stabilním růstem tržeb, peněžních toků a zisku.“

Investiční strategie fondu

V budoucnu hodláme dosáhnout vysoké výkonnosti dlouhodobou investicí do perspektivních, podhodnocených, kapitálově silných titulů se stabilním růstem tržeb, peněžních toků a zisku. Proto jsme vyvinuli unikátní model pro oceňování akcií „Prosperita Sector Fundamental Analysis“, který pro každou společnost sleduje a vyhodnocuje širokou škálu ekonomických údajů.

Tento analytický model je výsledkem pětiletého výzkumu výkonnosti hodnotově růstových strategií ověřených investičních principů Benjamina Grahama, Petera Lynche, Warrena Buffetta a dalších úspěšných investorů. Model při oceňování akcií směřuje primárně do budoucnosti. Podstatou modelu je kvantitativní a kvalitativní sektorová a fundamentální analýza vycházející z ukazatelů užívaných při finanční analýze, jejich kvantifikace do výpočtu vnitřní hodnoty titulu a následně určení růstového potenciálu akcie. Vnitřní hodnota bere v úvahu rovněž rizikovost investice z regionálního hlediska, míru zadlužení a dividendovou politiku i výkup akcií. V případě finančních institucí je pak kladen důraz na kapitálovou přiměřenost a návratnost aktiv. Žádoucím výstupem analýzy je diverzifikované portfolio složené z akcií s nejvyšším růstovým potenciálem ve sledovaných sektorech.

Dlouhodobé cíle fondu

Na základě podrobných ekonomických rozborů a jejich vyhodnocení jsme si stanovili pro příštích pět let (do 31.12.2016) zejména tyto cíle:

  • překonávat v pětiletém období svým výkonem průměrnou výkonnost akciových trhů,
  • překonávat výkonnost spořících účtů i stavebního spoření,
  • překonávat výkonnost konkurenčních penzijních i smíšených fondů,
  • současně se chceme chovat vstřícně k podílníkům investujícím na studium, pro pořízení bydlení, důchod i pro případ pojistné události.

Pokud se ztotožňujete s naší ideou, že akciový trh v budoucnosti poskytne průměrné roční zhodnocení nad 10% jako v letech 1928 až 2011, připojte se k nám a investujte s podílovým fondem Prosperita OPF globální.

Ing. Miroslav Kurka
generální ředitel