1. POSLÁNÍ FONDU

je shromažďovat a zhodnocovat finanční prostředky jednotlivých podílníků, kvalifikovaně je investovat na kapitálových trzích do fundamentálně silných titulů s kvalitními manažery a očekávaným vyšším růstem a tak dosahovat vyšší než průměrný výnos.

2. PROČ INVESTOVAT DO AKCIÍ A PODÍLOVÝCH FONDŮ?

O výhodnosti investovat je přesvědčena řada občanů tohoto státu, když investice do fondů dosáhly 432 mld. Kč (z toho PROSPERITA – OPF globální 1,46 mld. Kč) a přesáhly tak hodnoty majetku spravovaného pojišťovnami, stavebními spořitelnami nebo penzijními společnostmi.

3. PROSPERITA OPF-GLOBÁLNÍ INVESTUJE PŘEDEVŠÍM DO AKCIÍ.

Bylo opakovaně prokázáno, že akcie, i přes možné výkyvy, nesou dlouhodobě vyšší výnosy než jakékoliv pevně úročené instrumenty. Profesor J. Siegel v knize „Investování do akcií je běh na dlouhou trať“ zdokumentoval data průměrných amerických akcií za posledních 200 let a zjistil, že přes řadu krizí a válek rostly výnosy z akcií nominálně o 9-10 % ročně. Prof. Haugen ve své knize „The Inefficient Stock Market“ (Neefektivní akciový trh) podobně zdokumentoval situaci na americkém akciovém trhu za léta 1979 – 1993 a zjistil, že u 10 % nejlepších společností se ceny jejich akcií zhodnotily v průměru o 30 % ročně. Investiční společnosti PROSPERITA se po desetiletém úsilí podařilo dokončit vlastní počítačem řízený program, na základě kterého je schopna vytřídit akciové tituly s nejlepšími aktuálními i očekávanými výsledky. Tento dlouhodobý vlastní výzkum prokázal, že nikoliv společnosti samy, ale jejich managementy vytváří skvělé společnosti. Náš počítačový program „ROAM“ (Return On Asset Management) naskenuje více než 100 informací fundamentu jednotlivých společností, ty pak vyhodnocuje a nakonec vybírá nejkvalitnější společnosti s nejlepším managementem. Naše projektované cíle nezveřejňujeme, abychom nevzbuzovali plané naděje, ale spodní hranice očekávaného zhodnocení je dlouhodobý růst hodnoty portfolia nad 10 % ročně. Jak vyplývá z názvu a následných závěrů knihy J. Siegela: “Investice do akcií je běh na dlouhou trať“, máte při investici na 1 až 2 roky možnost zisku, ale i ztráty. Za pět let se rizika snižují, teprve za dlouhých 20 let získáváte jistotu, že Vaše investice do akcií vynese více než ostatní pevně úročené cenné papíry. Investujeme sice přednostně do akcií, ale v případě nepříznivého vývoje jsme připraveni aktiva kdykoliv přesunout do dluhopisů nebo do peněžních instrumentů. Investice do fondu je určena pro toho, kdo chce investovat dlouhodobě. Může, ale ani nemusí být výhodná pro krátkodobé uložení peněz. Určitě však není vhodná pro osoby, které vyděsí třeba jen krátkodobý pokles hodnoty. Takové poklesy se občas objevují a zkušení investoři jen zatnou zuby.

Spoříte? Zkuste investovat do PROSPERITY!

Nepožadujeme žádné vstupní ani výstupní poplatky. Přejeme Vám úspěšnou investici s PROSPERITOU k prosperitě.

PROSPERITA investiční společnost, a.s.

Právní upozornění
Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže společnost zaručit dosažení stanoveného cíle. Společnost tak upozorňuje investory, že předchozí výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost původně investované částky.